Egyeztetés a migránskérdésről

A Főpolgármester kezdeményezésére a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság konzultációt hívott össze ma a migránsok fővárosi közterületi jelenlétével kapcsolatban. A megbeszélésen részt vettek az önkéntes segítők, az állami szervek és szervezetek (Belügyminisztérium, rendőri szervek, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Magyar Államvasutak Zrt., Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság), a civil és karitatív szervezetek, a Budapesti Polgárőr Szövetség képviselői, valamint a Fővárosi Önkormányzat érintett intézményei és vállalatainak vezetői.

A megbeszélésen hangsúlyoztuk, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak nincs jogszabályi kötelezettségen alapuló közvetlen tennivalója és felelőssége a migránsokkal kapcsolatban. Van viszont felelőssége a fővárosi közterületek rendezettsége, használhatósága tekintetében, van felelőssége abban, hogy a migránsok jelenléte a lehető legkisebb mértékben terhelje a városlakók mindennapi életét.

Egyértelművé tettük azt is, hogy a Főváros vezetése nem tud és nem is akar szállást nyújtani a migráns személyeknek és családoknak.

A főváros intézményeinek (Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei) és közszolgáltató vállalatainak (Fővárosi Vízművek Zrt., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., Budapesti Közlekedési Zrt., Főkert Nonprofit Zrt., BKK Közút Zrt.) szervezői és/vagy közreműködői lépései a fenti alapállásból erednek.

Az egyeztetés célja annak biztosítása, hogy

 • a legkisebb városi terheléssel,
 • a leghatékonyabb együttműködéssel,
 • a leggyorsabban átsegíteni Budapesten a migráns tömegeket.

Ennek érdekében tranzitáló területek kijelölésével, egyfajta jószolgálati szerep betöltésével az önkéntesek fenti célokra irányuló, segítő tevékenységét támogatva szervezettebbé szeretnénk tenni a továbbutazásukat a befogadó állomások felé, ezzel párhuzamosan pedig mentesíteni a környéki területeket a migrációs jelenség terhelő, kedvezőtlen hatásaitól.

A Főváros – át nem vállalva az állami szervek és más hatóságok feladatát és szerepét a budapesti migránsjelenség kezelésében – az alábbi javaslatokat, illetve felajánlásokat tette az egyeztetésen résztvevő szervek, szervezetek és önkéntes csoportok számára:

 • A Baross téri aluljáróban, a Nyugati és Déli pályaudvarhoz kapcsolódó közterületeken önkéntesen igénybe vehető tranzitterületeket alakítunk ki.
 • Ezeken területeken – az önkéntes segítők működését támogatva – biztosítjuk a legalapvetőbb közegészségügyi és higiénés viszonyokat (vízvételi lehetőség, zuhany- és WC-használat).
 • Az érkező migránsokat – ahogy eddig is – az önkéntesek a beérkező szerelvények kocsijain tájékoztatják szóban és a megfelelő nyelvi tájékoztató kiadvánnyal.
 • Az érkezőket elkísérik a tranzitterületre, továbbá a higiénés és egészségügyi lehetőségekkel, valamint a továbbutazással kapcsolatos tájékoztatással látják el őket.
 • A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. az igénybe vett területeken – fokozott fertőtlenítés alkalmazása mellett –gyakoribb takarítást és szemetesedény-ürítést, elszállítást szervez.
 • A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. biztosítja a WC-konténereket és azok megfelelő állapotú üzemeltetését.
 • A Budapesti Közlekedési Zrt. biztosít két buszt, amely tranzitfeladatokat lát el a pályaudvarok között. Ezzel párhuzamosan nem tanácsoljuk a menetrend szerinti, közösségi közlekedési járatok használatát a migránsok számára. Jegy nélküli utazás esetén a jegyellenőrök és a munkájukat támogató közterület-felügyelők az érvényes szabályozás szerint járnak el.
 • A BKK Közút Zrt. mint az aluljárók üzemeltetője biztosítja a tranzitterületen legszükségesebb szolgáltatáshoz szükséges helyiségek hozzáférését.
 • A Budapesti Rendőr-főkapitányságot és a Készenléti Rendőrséget felkértük: egyrészt járőrtevékenységük szervezésénél legyenek különös figyelemmel arra, hogy a három érintett pályaudvar környékén kialakítandó tranzitterületen kívül (pl. VIII. kerület, II. János Pál pápa téren) észlelt migránsokat – amennyiben jogszabály más eljárást nem ír elő az érintettekkel kapcsolatban – irányítsák el a legközelebbi tranzitterületre.
 • Ezzel párhuzamosan azt kértük a rendőrségtől, hogy a tranzitzónákon belül és azok közvetlen környékén biztosítsák – ahogy eddig is – a migránsok közötti erőszakos cselekmények, valamint az esetleg megjelenő, az ellenük és segítőik ellen irányuló szélsőséges indíttatású, agresszív magatartások kezelését.
 • A Budapesti Polgárőr Szövetséget arra kértük, hogy szervezzenek figyelő-jelző szolgálatot a zónák környékére.
 • A Bevándorlási Hivatal Regionális Igazgatóságát felkértük, hogy a tranzitterületeken tartózkodók idegenrendészeti ellenőrzését a lehetséges legsűrűbb módon szervezze meg.
 • A Főváros szociális intézményeit és a Fővárossal az utcai szociális munka ellátásában szerződéses viszonyban álló szervezeteket felkértük, hogy működjenek közre az alapvető egészségügyi és higiénés viszonyok biztosításában (zuhanyzás, alapvető ruhaneműk).  
 • A Főkert Nonprofit Zrt. aktívabb zöldfelületi munkájával biztosítja a váratlan mértékű igénybevétel miatti zöldfelületi romlás megakadályozását. A Rendészeti Igazgatóság a szervezésében megvalósuló „Rend és biztonság” programban alkalmazott parkgondnoki feladatokat ellátó közfoglalkoztatottak átirányításával segíti az érintett zöldfelületek védelmét és karbantartását.

A fővárosi felajánlásokhoz szükséges költségvetési fedezet biztosítását a Főpolgármester és Kocsis Máté tanácsnok a szeptember 2-ra tervezett közgyűlésen kezdeményezik.

Budapest, 2015. augusztus 5.

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
fotó és videó: budapest.hu