Szolgálatellenőrzési Önálló Csoport

Feladata:

 • az igazgató vagy a szolgálati igazgatóhelyettes által közvetlenül meghatározottak szerint az éves munkaterv és eseti ellenőrzések keretében az Igazgatóság szolgálati területét érintő, jogszabályban meghatározott feladatai végrehajtásának ellenőrzése;
   
 • a foglalkoztatottak jogviszonyából eredő kötelezettség vétkes megszegése gyanújának felmerülése esetén szükséges helyszíni ellenőrzések, vizsgálatok lefolytatása, ezek tapasztalatainak értékelése, a szükséges vezetői döntésre történő javaslat megtétele;
   
 • a közterület-felügyelők és természetvédelmi őrök sérelmére elkövetett bűncselekményekben, illetve az Igazgatóság munkatársai sérelmére elkövetett bűncselekményekben folytatott hatósági tevékenység figyelemmel kísérése, indokolt esetben jogi segítség nyújtására történő javaslat megtétele;
   
 • a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében tett vezetői intézkedések helyszíni utóellenőrzése külön igazgatói utasítás alapján;
   
 • a rendészeti feladatot ellátó személy által alkalmazott kényszerítő eszköz jogszerűsége, szakszerűsége, arányossága szempontjából elsődleges munkáltatói vélemény kialakítása;
   
 • a bírósági, ügyészségi, rendőrségi megkeresések tekintetében a Humánszolgálati Önálló Csoporttal történő együttműködés.

Elszállították sza- bálytalanul parkoló gépkocsiját? Itt meg- találhatja, csak a rendszámot kell beírnia keresőnkbe.