Természetvédelmi Őrszolgálat

tanösvény

 

A 2014-től nagy sikerrel működő Tanösvény program újra várja az iskolások jelentkezését!

A programról

Budapest helyi jelentőségű védett természeti területein, több helyen is található tanösvény, mely a védett terület természeti értékeit, növény- és állatvilágát hivatott bemutatni. A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának munkatársai tavaszától iskolás csoportok számára másfél-két órás vezetett túrát tartanak az alábbi területeken:

• XII. kerületi Kis-sváb-hegy természetvédelmi terület

• XVI. kerületi Naplás-tó természetvédelmi terület

• XVII. kerületi Merzse-mocsár természetvédelmi terület

• XXII. kerületi Tétényi-fennsík természetvédelmi terület

A program célja

A program az alsó tagozatos iskolásokat célozza meg. A túra lehetőséget nyújt a gyermekek számára, hogy a környezeti nevelés eszköztárán keresztül testközelbe kerüljenek hazánk természeti értékeihez, a megszokott közegből kiszakadva, a szabad levegőn, természeti környezetben tegyenek szert új ismeretekre. A program elsődleges célja, hogy pozitív irányba mozdítsa a fővárosban élő kisiskolások természethez fűződő viszonyát.

A program rövid leírása

A program a lentebb részletezett találkozási pontoktól indul, és jellemzően kijelölt tanösvényeken halad. Hosszát az adott korosztály igényeinek megfelelően alakítjuk ki (kb. másfél-két óra). A túrát a Természetvédelmi Őrszolgálatunk egyik munkatársa vezeti és elsősorban az adott területre jellemző élővilággal valamint a természetvédelem alapjaival ismerteti meg a gyerekeket interaktív módon. Az ismeretátadás során játékokat, kézbe adható tárgyakat is használunk annak érdekében, hogy ne csak új ismeretekkel, hanem élményekkel is gazdagodva távozhassanak a tanulók a védett területekről, így formálva szemléletmódjukat.

Jelentkezés a túrákra/Fontos információk

Részvételi szándékukat e-mailben a dios.dora@fori.hu, vagy a termeszetvedelem@fori.hu e-mail címre szükséges jelezni, az iskola, a korosztály a létszám, valamint a dátum pontos megjelölésével, majd válaszlevél formájában kollégánk megerősíti a csoport regisztrációját. A dátum esetenként változhat őrszolgálatunk egyéb elfoglaltságai miatt, ilyen esetben kollégánk felveszi a kapcsolatot a jelentkezni kívánó csoport kapcsolattartójával.

Maximum 30 fős csoportok jelentkezését várjuk, a nagyobb létszámú osztályokat csoportbontással tudjuk fogadni. Kérjük, a vezetett túra ideje alatt két felnőtt kísérő mindvégig maradjon a csoport mellett. A foglalkozásokat igény esetén rossz időben is megtartjuk.

Szükséges felszerelés

 • időjárásnak megfelelő, kényelmes öltözék, lehetőleg túracipő, vagy bakancs

 • egyéni igény szerint enni- ill. innivaló

 • hátizsák

A program helyszínéül szolgáló természetvédelmi területek

Kis-sváb-hegy természetvédelmi terület

(Találkozási pont: Kissvábhegyi út végén a parkolóban)

Budapest XII. kerületében a Gál József és Álom utca által határolt területen található ez a 18 hektáros terület, mely szabadon látogatható. A terület zárvány jellege miatt kiemelten fontos a megőrzése, mind a védett növényfajok, mind a tájkép védelme érdekében. Természetes növénytársulása a cserszömörce és a mészkedvelő tölgyes karsztbokorerdő. Geológiai értékei közé tartoznak a felhagyott bányafalakban fellelhető különböző ősmaradványok.

Naplás-tó természetvédelmi terület

(Találkozási pont: a tó gátjánál a halőrháznál)

A Budapest XVI. kerületében található terület szabadon látogatható. A tó és környéke a maga 166 hektáros kiterjedésével az egyik legnagyobb fővárosi védett terület. A Szilas-patak mentén húzódó kiszáradó kékperjés láprétek képviselik a terület botanikai értékeit. Az 1985 óta folyó madármegfigyelések eredményeképpen eddig 150 madárfajt figyeltek meg a madarászok, köztük több ritka fajt is. Fontos még kiemelni a területen élő mocsári teknős (Emys orbicularis) állományt.

Merzse-mocsár természetvédelmi terület

(Találkozási pont: előzetes megbeszélés alapján, a Rákoskerti vasútállomásnál (1), vagy az Ecsert és Budapestet elválasztó földúton a természetvédelmi terület táblánál (2))

Budapest XVII. kerületében a Liszt Ferenc repülőtér szomszédságában található 49 hektáros terület. Szabadon látogatható. Budapest utolsó nagy kiterjedésű mocsaras területe, melyet a Fővárosi Önkormányzat mesterséges vízutánpótlással, valamint egy élőhelyrekonstrukciós program beindításával igyekszik megóvni. A Naplás-tóhoz hasonlóan a Merzse-mocsár is a madarászok kedvelt megfigyelő helye. A vizes élőhelyen egy madármegfigyelő lesből zavaratlanul lehet megfigyelni a vízimadarak életét.

Tétényi-fennsík természetvédelmi terület

(Találkozási pont: a Szoborpark mögötti parkolóban)

Budapest XXII. kerületében a Balatoni út, a Kamaraerdei út és a közigazgatási határ között fekvő 130 hektáros terület, mely szabadon látogatható. A fennsíkot alkotó kőzetek közül leginkább domináns a szarmatakori mészkő. A sziklagyepek és sztyeprétek mellett sajnos egyre nagyobb területeket hódít el a galagonya. A védett értékek között fokozottan védett növény- és állatfajokat egyaránt megfigyelhetünk. A fővárosban az egyik olyan védett természeti terület, amely Natura 2000 különleges természetmegőrzési terület is egyben.

 

Amit a Természetvédelmi Őrszolgálatról feltétlenül tudni kell:

A Természetvédelmi Őrszolgálat az állományába tartozó természetvédelmi őrök útján, a jóváhagyott szolgálati tervek, utasítások szerint az alábbi feladatokat látja el:

 • végzik a főváros közigazgatási területén található valamennyi helyi jelentőségű védett természeti terület és emlék őrzését, megóvását károsodásának megelőzését, felmérését;
   
 • ellenőrzik a helyi jelentőségű védett természeti területek esetében a természetvédelmi hatósági engedélyek meglétét, továbbá a területre vonatkozó előírásokat, szabályokat;
   
 • intézkedést tesznek, vagy intézkedést kezdeményeznek a feladatkörükbe tartozó jogszabálysértő tény, tevékenység, mulasztás észlelése esetén;
   
 • önállóan, vagy az együttműködő szervekkel közösen végzik a kiemelt, vagy egyes szabályszegések tekintetében fokozott figyelmet érdemlő területek ellenőrzését közterület-felügyelők bevonásával;
   
 • környezeti nevelési, közösségi szolgálat szervezési, oktatási tevékenységükkel hozzájárulnak a lakosság környezettudatos gondolkodásmódjának kialakításához, valamint természetvédelmi szakemberek képzéséhez;
   
 • ellenőrzi, valamint ellenjegyzi a – természetvédelmi kezelési feladatokat közszolgáltatási szerződés szerint végrehajtó – szervezet természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos feladatainak ellátását.
   

A Természetvédelmi Őrszolgálat feladatait alapvetően a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény, a Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000 (V. 19.) KöM rendelet, Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet alapján, valamint a jogszabályokban meghatározottak szerint látja el.