Közigazgatási szervezet a főváros szolgálatában

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Budapest Főváros Közgyűlése irányítása alá tartozó közigazgatási szervezet.

Önálló jogi személy, tevékenységének jellege alapján közhatalmi költségvetési szerv, feladatellátáshoz gyakorolt funkciói alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság hivatali munkarendje a hatályos Szervezési és Működési Szabályzata alapján hétfőtől csütörtökig, 8:00 órától 18:00 óráig tart.

Azonnali intézkedést igénylő esetekben a 0-24 órában működő Fővárosi Ügyeleti és Irányító Központ 301-7500-ás telefonszámán tehet bejelentést.

Befogadunk, állatot mentünk, örökbeadunk
Óvjuk a helyi jelentőségű védett természeti területeket

Hivatali ügyelet, közterület-, táv-, tér-,
gépjármű flotta felügyelet

Elszállított járművek

Elszállított járművek

Amennyiben gépjárművét a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság szállította el, a 06/1-301 76 90 telefonszámon kérhet bővebb tájékoztatást. 

Aktuális hírek

Rólunk

Az önkormányzati közterület-felügyeleti rendszer első intézménye, a Budapest Főváros Közterület-felügyeletének története a rendszerváltás előtti időre, 1978-ra nyúlik vissza. Az akkori Fővárosi Tanács ebben az időszakban fogadta el „Budapest rendjének és tisztaságának” javítására kidolgozott feladattervét, és ekkor merült fel először egy közterületi ellenőrző szerv felállításának gondolata.

Ennek eredményeként 1983 januárjában a Minisztertanács megalkotta a Fővárosi Közterület-felügyeletről szóló rendeletét, ezzel megnyílt az út az első felügyelet felállításához.

Feladataink

A közterület-felügyelők feladatai

Közrend

A közterület-felügyelők feladatai a közrend, közbiztonság fenntartásában a lakosságot leginkább irritáló közterületi jogsértések megelőzése, megakadályozása, megszűntetése…

Állategészségügyi feladatok

Állatvédelmi Őrszolgálat

A főváros belterületén a háziasított állatfajok kóbor egyedeinek befogását a befogásra kiképzett, gépjárművenként 2 fős személyzet végzi…

A közterület-felügyelők feladatai

Köztisztaság

A közterület-felügyelők feladatai a köztisztaság fenntartásában a közterületek, közparkok tisztaságának, általános-, rendeltetésszerű állapotának folyamatos felügyelete, az épített és természeti környezet védelme….

A természetvédelmi őrszolgálat feladatai

Természetvédelmi Őrszolgálat​

A fővárosi helyi jelentőségű védett természeti területek és értékek védelme, kezelése és őrzése érdekében Budapest Főváros Közgyűlése létrehozta a Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálatot. Ez a döntés úttörő kezdeményezés volt Magyarországon…

Megszakítás