Hatósági előadó

Személyügyi előadó állás FORI

 

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
Humánszolgálati Osztály

hatósági előadó

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1054, Akadémia utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet 14. pontja (Hatósági feladatkör)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása. Gondoskodik az Igazgatóságra érkező, a közterület-felügyelői intézkedésekkel összefüggő beadványok, panaszok megválaszolásáról, és az eljárásra jogosult közigazgatási (szabálysértési) hatóság részére történő továbbításáról, kapcsolatot tart a társszervezetekkel. Elsajátítja a feladattal kapcsolatos jogszabályi ismereteket és azokat naprakészen, teljes körűen alkalmazza.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Főiskola, felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, jogi szakképzettség,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • közigazgatási hatósági, vagy szabálysértési ügyintézési területen szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján készített fényképes önéletrajz. (Letölthető: http://www.fori.hu/allasajanlat)
  • Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.
  • Hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez az EU 2016/679.sz.red.6. cikk 1.) bek. a) pont alapján, a "Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez" c. kézzel aláírt nyomtatvány elektronikus úton a pályázathoz csatoltan. Az adatkezelési tájékoztató a http://www.fori.hu/allasajanlat oldalon "Adatkezelési tájékoztató önéletrajzok, álláspályázatok kezelésére vonatkozóan" c. dokumentumban ismerhető meg.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton a "XV/35/1/2021 hatósági előadó" tárgy megjelöléssel Izbéki Gyöngyi részére részére az Izbeki.Gyongyi@fori.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 15.